Işleýän wagtymyz

Duş - Anna, 8:30 - 18:00

Habarlaşyň

+993 12 595290

Esasy Maksadymyz

Üns merkezimizi müşderilerde jemlemek — biz uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gurýarys.

Ýokary Hil

ZemmerGroup tutuş Türkmenistandaky ussatlara ýokary hilli tehnalogiýalary hödürleýär.

24/7 Hyzmat

Biziň bilen habarlaşyň ýa-da iş ýerimize geliň biz size uly höwes bilen hyzmat ederis.

ZemmerGroup

şu öňdebaryjy söwda markalary bilen hereket edýär

Image

Leica Geosystems

>

Biz 2008-nji ýyldan bäri Şwesariýanyň Leica Geosystems kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy. Leica Geosystems dünýä belli brendiň ýörelgesi bilen ölçeg tehnalogiýalarynda öňe barýar.

Image

Hilti

>

Hilti dünýä derejesinde öňdebaryjy tehnalogiýalary gurluşyk ussatlaryna ýetirýär we innowasiýon tehnalogiýalar bilen enjamlaşdyrylan ýokary hilli harytlaryny size hödürleýär.

Image

Sere

>

SERE kafel ýelimi - ýokary hiliň kepili. Önümlerimiz köpugurly işlerde ulanylyp aşakdaky häsiýetleri özünde jemleýar: typma garşy ynamlylyk, aňsat ulanmaklyk we ýokary hil.

Image

Degre

>

Biz, Degre Hojalyk Jemgiýaeti ýurdumuzyň täze Ösüşleriniň belentden belende galýan döwründe gurluşyk ugrunda halkymyza hyzmat etmekde ilkinji ädimlerimiz bilen halkyň söýgüsini gazanmaga çalyşýarys.

109

USSAT HÜNÄRMENLER

485

DOWAMLY ALYJYLAR

169

TAMAMLANAN TASLAMALAR

89

DOWAM EDÝÄN TASLAMALAR