Türkmenistanda öndürilen

“Zemmer” hojalyk jemgyýeti 2007-nji ýyldan bäri kafel ýelimlerini öndürýär. Sement esasly bu önümler kafel we keramikalar ýelimlenen wagtynda ýokary öndürijilik, berklik we standart hil gazandyrýar. “Sere” haryt nyşany bilen 3 görnüş kafel ýelimleri we bir görnüş kafelleriň arasyndaky boşluklary dolduryjy ergin öndürilýär. Köp ýyllyk tejribämiz we müşderilerimiziň harydymyza bolan ynamy biziň iň uly gymmatlygymyzdyr.